- Минни вагонетки.

- Вагонетки.

- Смазочни кутии за железопътни вагони.

- Каросерии на железопътни вагони.

- Димоотводни тръби за локомотиви.

- Дрезини.

- Въжени железници.

- Локомотиви.

- Стъпала за влакови вагони.

- Монорелсови транспортни средства [транспорт].

- Платформи за железопътни вагони.

- Врати за железопътни пътнически вагони.

- Парорегулатори за локомотиви.

- Колела за железопътни транспортни средства.

- Сандъчета с пясък за локомотиви или трамваи.

- Окачване на железопътни вагони.

- Тендери.

- Трамваи.

- Железопътни пътнически вагони.

- Вагони за въжени железници.

- Железопътни контактни токопроводи.

- Буфери [за железопътни вагони].

- Искроотражатели за локомотиви.

- Полици за багаж в жп вагони.

- Платформи с навеси между железопътни вагони.

- Релсови транспортни средства.

- Железопътни вагони.

- Хладилни вагони [железопътни].

- Вагони-цистерни [железопътни].

- Хладилни коли [железопътни].

- Вагони-резервоари [железопътни].

- Локомотиви и жп транспортни средства, и всички други релсови транспортни средства.

- ЖП транспортни средства.

- Локомотиви.

- Влакове.

- Вагони-бар.

- Вагонни тела за железопътни превозни средства.

- Железопътни превозни средства.