1. Хранителни продукти

2. Дрехи и галантерия

3. Комплекти за пътуване, куфари, слънчобрани и лични принадлежности,непосочени другаде

4. Четки

5. Текстилни стоки, материали от изкуствена или естествена хартия

6. Мебелиране

7. Домакински стоки, непосочени другаде

8. Инструменти и железария

9. Опаковки и контейнери за транспортиране или съхранение на стоки

10. Часовници и други измервателни, контролни и сигнални инструменти

11. Изделия за украса

12. Транспортни или подемни средства

13. Оборудване за произвеждане, разпространение и трансформиране на електричество

14. Записващо, комуникационно или информационно [за обработка на информация] оборудване

15. Машини, непосочени другаде

16. Фотографски, кинематографични и оптични апарати

17. Музикални инструменти

18. Печатарски и канцеларски машини

19. Канцеларски изделия и оборудване, материали за художници и за обучение

20. Търговско и рекламно оборудване, знаци

21. Игри, играчки, палатки и спортни стоки

22. Оръжия, пиротехнически изделия, артикули за лов, риболов и убиване на животни

23. Оборудване за разпределяне на флуиди, санитарно, отоплително, вентилационно и климатично оборудване, твърди горива

24. Медицинско и лабораторно оборудване

25. Строителни елементи

26. Осветителни апарати

27. Тютюн и принадлежности за пушачи

28. Фармацевтични и козметични продукти, тоалетни принадлежности и апарати

29. Противопожарни уреди и оборудване, средства за предпазване от инциденти и спасителни средства

30. Артикули за грижи и отглеждане на животни

31. Машини и уреди за приготвяне на храна или напитки, непосочени другаде

32. Графични символи и лого надписи, мотиви за декориране на повърхностни плоскости, украса