- Чукове за забиване на пилони, трамбовки [ръчни инструменти].

- Трамбовки за уплътняване на почва [ръчни инструменти].

- Дървени чукове.

- Чукове [инструменти].

- Пневматични чукове.

- Чукала (за хавани).

- Фасонни чукове.

- Каменарски чукове.

- Чукове за нитоване.

- Чукове [инструменти] (част от -).

- Чукове и други подобни инструменти и приспособления.

- Чукове с кълбовидни чела.

- Чукове за ръчно закръгляване на книжни тела.

- Чукове с разцепи за вадене на гвоздеи.

- Глави за чукове.

- Карабини за части за отверки.

- Ударни чукове.

- Дръжки за чукове и подобни инструменти.

- Пневматични чукове.

- Инструменти за нитоване.

- Преносими електрически чукове.