- Увеличители [фотография].

- Триножници за фотоувеличение.

- Хелиографи.

- Четящи устройства за микрофилми.

- Факсапарати.

- Апарати за микрофилмиране.

- Фотокопирни апарати.

- Копирни апарати [фотография].

- Тонерни касетки за канцеларски копирни машини.

- Циклостилни машини.

- Фотокопирни машини.

- Фотокопирни апарати (част от -).

- Фотокопирни апарати и оборудване.

- Комбинирани копирна машина и факсапарати.

- Копирни машини.

- Оборудване за копиране.

- Апарати за прегледи на филми.

- Машини за скениране на филми.

- Касети за мастилено-струйни принтери.

- Касети с пълнители мастило за принтери.

- Светопроводими касетки.

- Приспособления за поставяне на тонер.

- Кутии за тонер.

- Захранващи устройства за документи за електронни копирни машини.

- Сортиращи машини за копирни машини.

- Копирни машини.

- Устройства за печатане на цветни снимки.