- Ножици за подстригване на трева.

- Селскостопански машини.

- Машини за изваждане на картофи.

- Вършачки.

- Скрепери.

- Машини за ферми.

- Плугове.

- Вароразпръсквачки [селско стопанство].

- Резачки на сено [машини].

- Машини за жънене.

- Разпръсквачки за торове.

- Разпръсквачки на тор.

- Машини за отсяване на камъни от жито.

- Паросушилки [селско стопанство].

- Сенообръщачки [машини].

- Машини за косене [селско стопанство].

- Апарати за опушване и за третиране на растения.

- Сушилни за зърно [машини].

- Сепаратори за зърно.

- Ножове за сламорезачки.

- Сламорезачки.

- Брани [селскостопански машини].

- Ножове за палешници.

- Култиватори (Автоматизирани -).

- Садилни машини.

- Гребла [машини].

- Присаждане (Машини за -).

- Валяци (Земеделски -) [машини].

- Машини за плевене.

- Скарификатори [селско стопанство].

- Сеялки [машини].

- Палешници.

- Сулфаратори [селско стопанство].

- Доилни машини.

- Машини за нарязване на пънове.

- Обработване на растения (Машини за химически препарати за -).

- Цвеклокопачки [машини].

- Лозарски плугове.

- Балиращи и жътварски машини.

- Фуражни преси.

- Косачки за трева.

- Машини за обогатяване на тревни площи с въздух.

- Жетварки и сноповързвачки.

- Редосеялки.

- Булдозери за поваляне на дървета.

- Автоматизирани моторни косачки.

- Автоматични уреди за поливане на цветя.

- Моторни косачки (част от -).

- Булдозери за поваляне на дървета (част от -).

- Селскостопански машини (част от -).

- Брани [селскостопански машини] (част от -).

- Селскостопански машини.

- Кожуси и бризенти за селскостопански машини.

- Култиватори [селскостопански].

- Сушилни [селскостопански].

- Овлажнители [селско стопанство].

- Зърночистачки [селско стопанство].

- Отоплителни уреди [селскостопанство].

- Напоителни машини (Автоматизирани - ) [селско стопанство].

- Машини за поливане [селско стопанство].

- Корпуси за резачки на растения.

- Корпуси за наземно оборудване.

- Апарати за отглеждане на растения.

- Уреди за аерация на почвата.

- Селскостопанско aпарати.

- Компостери.

- Култиватори.

- Жетварски машини за фураж.

- Косачки.

- Сеялни машини.

- Пръскащи стрели за обработка на селскостопански култури.

- Разпръсквачи.

- Машини за обработка с пара.

- Машини за прибиране на реколтата.

- Преси за балиране.