- Диапрожектори.

- Прожекционни апарати.

- Филмови прожекционни апарати.

- Апарати за диапозитиви.

- Прожектори.

- Диапрожекционни апарати.

- Рентгенови апарати.

- Прожектори и прожекционни апарати.

- Прожектори.

- Прожектори за транспаранти.

- Прожекционни апарати.

- Системи за визуална презентация.

- Визуални прожектори.

- Калъфи за прожектори и прожекционни апарти.

- Лазерни прожектори.

- Видеопрожектори.

- Течнокристални (LCD) прожектори.

- Устройства за разглеждане на снимки.