- Свредели.

- Свредла.

- Пробои [миньорски свредели].

- Прави лопати [ръчни инструменти].

- Мотики, копачки [ръчни инструменти].

- Къртачни чукове.

- Инструменти за копаене.

- Ръчни пробивни машини.

- Пробивни инструменти.

- Фрезмашини [ръчни].

- Фрезови инструменти.

- Фрезови глави [инструменти].

- Белове [инструменти].

- Режещи ръбове на инструменти.

- Свредла и зенкери (Комбинирани-).

- Лопати [инструменти].

- Шнекови сонди.

- Кирки и мотики [ръчни инструменти].

- Мотики.

- Пикели.

- Садила.

- Бургии [инструменти].

- Стяги [инструменти].

- Червячни свредели.

- Лопатки (Градинарски-).

- Шила.

- Гребла лопати на багери.

- Градинарски вили.

- Свредла.

- Зенкери.

- Цилиндрични зенкери.

- Лопати за сняг.

- Търнокопи, кирки, пикели.

- Ударно-пробивни машини.

- Инструменти за копаене (част от -).

- Пробивни инструменти (част от -).

- Пикели (част от -).

- Бормашини (част от -).

- Инструменти и приспособления за пробиване, фрезоване или копаене.

- Ъглови бормашини.

- Садила.

- Вили за копаене.

- Бормашини.

- Бормашини (част от -).

- Електрически бормашини.

- Почвени свредла, сонди.

- Ръчни култиватори.

- Вили.

- Косачки за трева.

- Инструменти за плевене.

- Акумулаторни бормашини.

- Бургии.

- Ударни бормашини.

- Ударни бормашини.

- Преносими бормашини.

- Преносими електрически бормашини.

- Патронници за бургии.

- Преси с бургии.

- Отверки с резба.

- Дръжки за лопати за чистене на сняг.

- Средства за полиране/шкурки.

- Портативни електрически драйвери.

- Портативни електрически бормашини.

- Лопати с дръжки за чистене на сняг.

- Носещи структури със шпиндели.

- Преси с бургии.

- Електрически чукове.

- Сондажни длета.