- Сметачни машини.

- Касови апарати.

- Сметачни машини [различни от компютри].

- Пишещи машини.

- Ленти за пишещи машини.

- Упътване за пишещи машини.

- Машини за писане на чекове.

- Сметачни машини.

- Стенографски машини.

- Машини за сортиране на документи [канцеларски].

- Сметала.

- Машини за броене на бюлетини или за гласуване.

- Поставки за пишещи машини.

- Клавиши за пишещи машини.

- Калкулатори [различни от компютри].

- Екрани с конзоли за удостоверяване на плащания [различни от компютри].

- Касови апарати (част от -).

- Електронни калкулатори.

- Електронни касови апарати.

- Пишещи машини и сметачни машини.

- Клавиши (за сметачни машини).

- Упътване за сметачни машини.

- Джобни калкулатори.

- Сметачни машини.

- Калкулатори с вградени будилници.

- Интегрирани касови апарати.

- Мобилни само зареждащи се устройства за касови апарати.

- Апарати с пин-код памет.

- Офис машини.

- Патрони за устройства за печатане.

- Устройства за печатане.

- Изчислителни машини.

- Контролно-касови апарати за складове.

- Брайлови пишещи машини.