- Адресиращи машини.

- Табелки (Адресни -) за адресиращи машини.

- Франкиращи машини.

- Стереотипни машини и апарати.

- Адресни плаки.

- Машини за набиране на букви.

- Циклостили.

- Мимеографски апарати и машини.

- Мастилници за печатарски машини.

- Офсетни печатарски машини.

- Печатарски машини.

- Машини за изхвърляне на текст от шпалти.

- Копирни машини [канцеларско оборудване].

- Прегъвачни машини.

- Типографски машини.

- Машини за отливане на букви.

- Печатарски преси.

- Мастилени валяци за печатарски машини.

- Шумозаглушители за печатарски машини.

- Тонерни касетки за печатарски машини.

- Печатарски машини (част от -).

- Печатарски машини.

- Азбучници.

- Калъфи за принтери.

- Мастилници за машини.

- Тонерни касети.

- Патрондаши.

- Касети за мастилено-струйни принтери.

- Касети с пълнители мастило за принтери.

- Принтери за етикети.

- Светопроводими касетки.

- Приспособления за поставяне на тонер.

- Кутии за тонер.

- Касети за лазерни устройства.

- Барабанни касети.

- Шпакла за ситопечат.

- Ролки за подаване на тонер.

- Касети с мастилени ленти.