23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-03)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-03)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-03)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-03)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-03)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-03)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-03)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-03)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-03)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-03)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-02-02)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-01-21)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-01-20)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-01-20)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-01-14)
23.1. Оборудване за разпределяне на флуиди. (2016-01-14)

- Адаптори за тръбни връзки.

- Апарати за омекотяване на вода.

- Водни пръскачки.

- Кранови арматури.

- Кранове противопожарни.

- Дюзи за кранове срещу образуване на пръски.

- Ръкохватки за батерии.

- Вентилационни розетки.

- Редуцирвентили за газ.

- Оборудване за разпределяне на флуиди.

- Основи за кранове.

- Водни филтри.

- Фонтани за питейна вода.

- Газ (Aпарати за доставка на -).

- Водосточни тръби.

- Съединителни връзки за тръби.

- Редуциращи клапи (за налягане) [приспособления за тръби].

- Връзки за гъвкави тръби (удължаващи се -).

- Канелки и кранове.

- Серпентини [части от устройства].

- Сифони за декантиране (претакане) на течности.

- Пръскачки за трева.

- Тръби от бетон или цимент.

- Гъвкави тръбопроводи.

- Твърди тръбопроводи.

- Вентили [кранове].

- Улични чешми.

- Водосточни тръби.

- Резервоари за газообразни или течни материали.

- Кранове за чешми.

- Дюзи за маркучи.

- Пожарни кранове.

- Дюзи за пожарни маркучи.

- Присъединявания за газови бутилки.

- Хидравлични регулатори на мощността.

- Смесителни батерии.

- Пожарни маркучи.

- Кюнци.

- Предпазни вентили за цистерни.

- Шлюзови врати.

- Тръбни свръзки.

- Решетки на водосточни тръби за задържане на листа.

- Контролни ръчки за кранове.

- Кранове.

- Муфи тръбопроводни.

- Уплътнителни пръстени за тръби и тръбопроводи.

- Преливни резервоари.

- Кранове и врътки.

- Термостатични смесители.

- Водни дюзи.

- Водопречистватели.

- Градински къщи.

- Напоителни инсталации.

- Кранове за чешми (част от -).

- Пръскащи съдове.

- Спирателни кранове.

- Бидони за вода.

- Резервоари за вода.

- Водосточни тръби.

- Душове за мивки.

- Клапани и кранове (част от -).

- Пръскачки за мивки.

- Водни пръскачки (част от -).

- Апарати за омекотяване на водата (част от -).

- Кранове на чешми за смесване на топла и студена вода (части от -).

- Канавки (част от-).

- Резервоари за течности (част от -).

- Съединителни връзки за тръби (част от -).

- Водни помпи.

- Оборудване за разпределяне на флуиди.

- Цистерни [за разпределяне на течности].

- Свързващи устройства [за разпределяне на течности].

- Контролни устройства [за разпределяне на течности].

- Отводнителни канали.

- Отводнителни системи.

- Филтри за течности.

- Фонтани [за дистрибуция на течности].

- Газови бутилки.

- Газови резервоари.

- Напоителни канали.

- Напоителни системи.

- Резервоари на течно гориво.

- Накрайници [за разпределяне на течности].

- Накрайници за чешми.

- Тръби [за разпределяне на течности].

- Редуциращи клапи на налягането [за дистрибуция на течности].

- Пречистватели (за течности).

- Защитни клапи [за разпределяне на течности].

- Резервоари за течности.

- Тръби [за разпределяне на течности].

- Апарати за снабдяване с газ.

- Уреди за поливане на растения.

- Защитни устройства за предотвратяване на потока от изтичане в обратна посока.

- Кълбовидни клапи.

- Колектори.

- Компоненти за чешми.

- Защитни устройства за компресорни и разпределящи резервоари.

- Компресорни и разпределящи резервоари.

- Съединителни муфи за тръби и маркучи.

- Дозатори за разпределяне на солидни или течни субстанции.

- Компоненти за сифони.

- Цедки на дренажи.

- Удължаващи се клапи.

- Пълнещи системи за цистерни.

- Филтри.

- Капачки за филтри.

- Филтри.

- Монтажни елементи за помпени инсталации.

- Диспенсери на течности.

- Контейнери за гориво.

- Ограждения на резервоари за гориво.

- Дренажни кладенци.

- Ъгълни плочи/обковки.

- Ръчни разпределители за течности.

- Ръчни дръжки за клапи.

- Ръчен механизъм към оборудване за разпределяне на течности.

- Кутии за маркучи.

- Пистолети за маркучи.

- Места за съхраняване на противопожарни маркучи.

- Маркучи.

- Кожуси за пречиствателни системи на отпадъчни води.

- Инспекционни резервоари за задържане на течности.

- Контролни устройства за напояване.

- Съединителни звена за контролни апарати на течности.

- Капачета във форма на листо.

- Устройства за разпределяне на течности.

- Пръстени за дюзи.

- Дюзи.

- Части за контролните устройства за напояване.

- Уплътнители за тръби.

- Изолация за тръби.

- Профили за тръби.

- Закрепващи средства за тръби.

- Прикрепващи средства за тръби.

- Пречистватели(газ-).

- Санитарни кранове (чешми).

- Приспособления за пломбиране.

- Печати.

- Спрейове.

- Резервоари.

- Резервоари за течности.

- Свързващи муфи за тръби.

- Пулверизатори.

- Водни разпръсквачки.

- Прикрепващи приспособления за водоснабдяване.

- Адаптери за разклоняващи се маркучи.

- Прилепващи филтри.

- Уреди за смесване на въздух/газ.

- Биологични филтриращи елементи.

- Водни тела.

- Заровени резервоари.

- Метални кутии за течно чистене.

- Контролни уреди за клапани за тръбопроводи за флуиди.

- Мундщуци (щуцери).

- Дифузьор за микро капки за вода.

- Отливни тръби.

- Адаптери за отводняване.

- Канали за отводняване.

- Регулиращи системи.

- Конектори за флуиди.

- Системи за разпределение на флуиди.

- Фонтани за захранване с вода.

- Резервоари за топла вода.

- Апарати за захранване (разпределяне на) с течности.

- Отделители за течности.

- Измерително устройство за дезинфекция на питейна вода.

- Дифузьорни рампи за микро капки.

- Щуцери за пулверизиране на вода и ръкави.

- Отвеждащи скари за устройства за обогатяване с въздух за плувни басейни.

- Разделител на тръби.

- Тръбопроводи и тръби.

- Пред-филтри.

- Усилващи мрежи за гъвкави тръби, не метални.

- Сменяеми съдове за вода за устройства за захранване с вода (водни разпределители).

- Канализационни тръби за оттичане.

- Уплътнения.

- Дъно на шахта.

- Капаци за сифони.

- Уреди за разпръскване (пулверизиране).

- Уреди за пулверизиране (спрей).

- Резервоари за инсталации за третиране с вода.

- Тръбопроводи за дифузьори за вода и ръкави и части за тях.

- Клапани.

- Системи за разпределение на вода за преливане, разтворими и подобни стоки.

- Корпуси за водни филтри.

- Апарати за третиране с вода.

- Водосточни тръби, улуци.

- Уреди за разреждане с вода.

- Системи за студена вода.

- Покривни плочи за дюзи (за разпределение на течност).

- Капаци за водостоци.

- Дифузьори.

- Фланци за обходни тръби във водни системи.

- Уплътнения за течности.

- Устройства за транспортиране на течности.

- Фонтани.

- Вратички за гориво.

- Хидравлични обезопасителни устройства за затворени хидравлични контури.

- Лостов превключвател за клапани.

- Фунии за течности.

- Скоби за тръби.

- Арматура за тръби.

- Колектори за дъждовна вода.

- Резервоари.

- Пръстени за филтри.

- Резервоари за събиране и качване на вода.

- Диспенсери за вода.

- Автоматични пръскачки.

- Ръчни колела [за клапани].

- Нипели за прикрепване на маркучи.

- Хидравлични контролни клапани.

- Оборудване за басейни.

- Резервоари за отпадни води.

- Водооттоци.

- Регулатори за газ.

- Клапани с актуатори.

- Устройства за филтриране на вода.

- Маркучи за вода.