13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-02-15)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-02-09)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-15)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-15)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-15)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)
13.3. Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия. (2016-01-14)

- Адаптори за електрически контакти.

- Пантографи, горни плъзгащи се, за електрически локомотиви.

- Магазини от резистори [електричество].

- Терминали [електричество].

- Електрически кабели.

- Предпазни капачки за електрически контакти.

- Регулиране на електрическа енергия (Съоръжения за -).

- Превключватели [електричество].

- Електрически проводници.

- Съединителни клеми [електричество].

- Прекъсвачи на вериги.

- Капаци за електрически ключове.

- Прекъсватели.

- Разпределение на електрическа енергия (Съоръжения за -).

- Електроди.

- Декоративни фитинги за електрически ключове и контакти.

- Щепсели за коаксиални кабели.

- Кабели (Изолирани електрически -).

- Бушони [електричество].

- Панели за бушони [електричество].

- Изолатори [електричество].

- Пантографи за електрически локомотиви или трамваи.

- Контакти [напр. за трамвайни мотриси].

- Гнезда за бушони.

- Потенциометри.

- Щепсели [електричество].

- Редуктори [електричество].

- Релета, електрически.

- Резистори [електричество].

- Реостати.

- Прекъсвачи.

- Двупътни превключватели.

- Кондензатори.

- Контактни разпределителни кутии [електричество].

- Контактни щифтове.

- Свръзки [електричество].

- Скоби за кабели [електричество].

- Приспособления за свързване на проводници [електричество].

- Стабилизатори [електричество].

- Разпределителни електрически табла.

- Разпределителни табла [електричество].

- Защитни устройства срещу пренапрежение на тока.

- Накрайници на превключвателни корди.

- Топлоотводи.

- Стабилизатори на електрическо напрежение.

- Превключвателни табла.

- Кабелни обувки.

- Съединителни клеми [електричество] (части за -).

- Превключватели [електричество] (част от -).

- Щепсели [електричество] (част от -).

- Оборудване за разпределение или регулиране на електрическа енергия.

- Фиксиращи ленти [електричество].

- Ъглови защитни планки [електричество].

- Адаптори [електричество].

- Разпределителни кутии [електричество].

- Щепсели [електричество].

- Регулиране на електрическа енергия (Корпуси за съоръжения за -).

- Контролни панели [електричество].

- Разпределение на електрическа енергия (Корпуси за съоръжения за -).

- Електрифицирани релси за монтаж на осветителни тела.

- Обвивки за идентификация на електрически проводници [електричество].

- Светозатъмнители (реостати).

- Маркировъчни капачки [електричество].

- Бушони [електричество].

- Мощностни точки [електричество].

- Предпазни капаци [електричество].

- Обвивки за електрически проводници.

- Кабели (Електрически -).

- Адаптори.

- Адапторни платки за електрически контакти.

- Кутии за електрически табла.

- Съединители на кабели.

- Кабелни накрайници.

- Скоби за електрически проводници.

- Коаксиални розетки.

- Комутатори.

- Скоби за проводници.

- Контактни възли.

- Щепсели.

- Съединители.

- Съединители с капачки.

- Капаци за електрически уреди.

- Капачки за съединители, конектори.

- Капаци за електрически ключове.

- Ключове-регулатори на светлина.

- Електрически апарати за регулиране на електрически ток.

- Електрически цокли.

- Превключватели на електрическа верига.

- Електрически съединители.

- Електрически контролни апарати.

- Електрически задвижващи устройства.

- Електрическо оборудване.

- Разклонителни кутии.

- Електрически съединители.

- Електрически контактори.

- Електрически ключове и/или щепсели.

- Лицеви плочи за електрически контакти.

- Лицеви панели на усилватели на мощност.

- Опори за кабели.

- Кутии за електрически съединители.

- Корпуси за електрически и електронни компоненти.

- Фиксиращи контролни елементи за съединители.

- Съединители.

- Съединителни кутии.

- Съединителни скоби.

- Странични контактори и допълнения.

- Ключове за осветление.

- Модулни електрически устройства.

- Модулни корпуси за електрически компоненти.

- Разклонители.

- Уплътнения за коаксиални конектори.

- Панели за електрически прибори.

- Плочи, панели за електрически съоръжения.

- Щепсели/контакти.

- Задни панели на усилватели на мощност.

- Полупроводникови носители.

- Полупроводникови прибори.

- Разклонители.

- Щепсели.

- Щепсели, щекери и други контакти.

- Превключвателни кутии.

- Превключватели.

- Превключватели и щепсели [електрически].

- Превключвателни устройства.

- Превключватели под въздушно налягане.

- Кутии за електирчески елементи.

- Вградени и външни кутии за електрическо оборудване.

- Кабелни изолационни тръби.

- Кабелни намотки.

- Кутии за кабели.

- Корпуси за разклонители за кабели.

- Калъфи за електрически устройства.

- Компоненти за електрически инсталации.

- Корпуси за конектори.

- Покриващи ленти за ъгли/електричество/.

- Устройства за свързване на жици и кабели.

- Електрически контролни кутии за актуатори.

- Електрически машини за обработка.

- Оборудване за електрически инсталации.

- Електрически отдушници.

- Електрически апарати.

- Модули за дисплеи на потребление на електрическа енергия.

- Електрически сглобяеми елементи.

- Монтажни електрически елементи.

- Ключове/превключватели чрез натискане със стъпало.

- Рамки за прекъсвячи.

- Скари/решетки.

- Изолиращи плочи.

- Изолатори.

- Лостови прекъсвачи.

- Системи с модулни гнезда.

- Части за електрически апарати.

- Кутии за разпределяне на енергия.

- Контролни устройства за електричество.

- Защитни калъфи за електрически устройства.

- Електрически апарат с бутони.

- Дистанционни дисплеи за отчитане на електрическа енергия.

- Задържащи ленти/електричество/.

- Разпределители.

- Бушони/защитни устройства срещу пренапрежение на тока/.

- Покрития на контакти за електрически апарати.

- Свързващи кутии.

- Конектори на терминали.

- Херметически кутии за електричество,монтажни.

- Устройства за прекъсване, свързване и опъване на жици.

- Модули печатни платки на усилватели.

- Адаптери за монтаж на кабели.

- Централизатори- разпределители за RS връзки.

- Компоненти за вградени водозащитени съединителни кутии.

- Разрядници за електрически проводници.

- Тръби за електрически кабели.

- Изолатори за електрически кабели.

- Кутии за електрическо свързване.

- Електрически контакти.

- Честотни преобразуватели.

- Кутии за предпазители.

- Основи за държачи за предпазители.

- Табла за предпазители.

- Високоефективни полупроводникови модули.

- Кожуси за съединители.

- Интерфейси човек-машина за електрически защитни устройства.

- Крепежни опори за електрически кабели.

- Многогнездови модули.

- Касети с панели с кабелни портове.

- Плочи и захранващи гнезда за електрически устройства.

- Захранващи гнезда.

- Превключватели под налягане.

- Прибиращи се удължители за кабели.

- Полупроводникови модули.

- Основи за капаци на захранващи гнезда.

- Капаци на захранващи гнезда.

- Кутии за кабели.

- профили за скриване на кабели.

- Предпазни муфи за кабели.

- компактен прекъсвач и стартер.

- Приспособления за оптични кабели.

- Рамки за електрически контакти.

- Свързващи блокове.

- Разпределителни кутии.

- Модули от соларни клетки.