9.2. Метални кутии, булета и бъчви. (2016-01-20)
9.2. Метални кутии, булета и бъчви. (2016-01-20)
9.2. Метални кутии, булета и бъчви. (2016-01-20)
9.2. Метални кутии, булета и бъчви. (2016-01-20)
9.2. Метални кутии, булета и бъчви. (2015-11-20)
9.2. Метални кутии, булета и бъчви. (2015-11-02)
9.2. Метални кутии, булета и бъчви. (2015-11-02)

- Бъчви големи.

- Бъчонки [малки варели].

- Бъчви, големи варели.

- Куфарчета за комплекти от прибори за хранене.

- Варели за херинга.

- Бъчви за вино.

- Туби.

- Бъчви, бурета, варели [опаковка].

- Бидони (метални).

- Големи бъчви.

- Малки бъчви варели, бъчвички.

- Кутии за съхранение.

- Бъчви.

- Туби (части от -).

- Бъчви, бурета, варели [опаковка] (част от -).

- Бидони, бурета и бъчви.

- Варели.

- Бурета [съдове].

- Тенекиени кутии за съхранение.

- Резервоари за гориво.

- Туби за гориво с дозиращи клапани за допълване.

- Фонтани за вино.