24.2. Медицински инструменти, инструменти и прибори за лабораторно приложение. (2016-02-15)
24.2. Медицински инструменти, инструменти и прибори за лабораторно приложение. (2016-02-15)
24.2. Медицински инструменти, инструменти и прибори за лабораторно приложение. (2016-02-15)
24.2. Медицински инструменти, инструменти и прибори за лабораторно приложение. (2016-02-15)
24.2. Медицински инструменти, инструменти и прибори за лабораторно приложение. (2016-02-15)
24.2. Медицински инструменти, инструменти и прибори за лабораторно приложение. (2016-02-15)

- Душове за промивки.

- Дилатори [медицински инструменти].

- Игли (за акупунктура).

- Игли за медицински цели.

- Реторти.

- Отворена уста (Апарати за придържане на устата -) [стоматология].

- Инжекционни тръби.

- Хирургически инструменти.

- Капкомери за медицинска и лабораторна употреба.

- Ножове за хирургическа употреба.

- Тигели [за лабораторни].

- Кюретки [медицински].

- Цистоскопи.

- Зъболекарски щипци.

- Зъболекарски инструменти.

- Тампони за взимане на намазки.

- Спринцовки.

- Епруветки.

- Форцепси.

- Гастроскопи.

- Медицински спринцовки.

- Инструменти за кастрация.

- Лаборатории (Ръчни инструменти и прибори за -).

- Скалпели.

- Ларингоскопи.

- Медицински инструменти (Ръчно задвижвани -).

- Медицински инструменти.

- Огледала за лекари и зъболекари.

- Пипети.

- Миалки на бутилки [за лаборатории].

- Кръвни проби (Апарати за вземане на -).

- Ретрактори.

- Скалпели.

- Спринцовки (Медицински -).

- Лабораторни сифони.

- Медицински сонди.

- Шпатули (Зъболекарски-).

- Медицински огледала.

- Апарати за измерване на пулс.

- Стетоскопи.

- Дозиращи туби.

- Медицински топлинни инструменти за обгаряне.

- Трепани (хирургически триони).

- Трокари.

- Уринометри.

- Вериги за отелване на добитък.

- Клещи за вадене на зъби.

- Шлифовъчни кръгове за зъболекари.

- Приспособления за чистене на уши [медицински].

- Кислородни маски.

- Хемостатични клампи.

- Триони за хирургично приложение.

- Степен на утайка в кръвта (Уреди за изчисляване -).

- Гъбички за уши.

- Охлаждащи навивки [за лаборатории].

- Апарати за измерване на кръвно налягане.

- Помпи за кърмещи майки.

- Лабораторна стъклария.

- Градуирани стъклени съдове.

- Клипсове за хирургична употреба.

- Диагностика (Инструменти и прибори за медицински или лабораторни цели-).

- Клещи за хирургична употреба.

- Инструменти за акупунктура.

- Хавани [за лаборатории].

- Игли за акупунктура.

- Пластини за гуаша масаж.

- Инструменти за моксибустия.

- Канюли.

- Дистилационни уреди (медицински).

- Ендоскопи.

- Маски за лице.

- Хирургични скоби.

- Шишенца.

- Щипки за третиране на рани.

- Диагностика (Инструменти и прибори за медицински или лабораторни цели-) (част от -).

- Тест-ленти за медицински или лабораторни цели.

- Пипети (част от -).

- Медицински инструменти (част от -).

- Медицински инструменти (част от -).

- Хирургични инструменти (част от -).

- Катетри.

- Подкожни инжекции.

- Медицински инструменти, инструменти и прибори за лабораторно приложение.

- Стабилизиращи и водещи подложки за интероклузионни записи.

- Ланцети с много остриета.

- Активатори за мултиланцети ланцетни устройства.

- Индикатори за ланцети с много остриета.

- Патрони с много остриета за ланцети.

- Автоматични външни дефибрилатори.

- Външни дефибрилатори.

- Екстрактори.

- Уреди за инжектиране.

- Стаплери [медицински].

- Контейнери за миксери.

- Калъфи за помпички за кърма.

- Комплекти за канюли – малки тръбички за дренаж.

- Комплекти за канюли съдържащи канюли и троакари за пункции.

- Калъфи за вагинален спекулум.

- Хирургични инструменти.

- Уреди за тестване и/или лечение на уши.

- Уреди за лечение на ухапвания от насекоми.

- Уреди за промиване на уши.

- Уреди за преглед на кожата на лицето.

- Уреди за фиксиране на катетри.

- Уреди за фиксиране на тръби (медицински).

- Имплантационни пинцети.

- Контейнери на инжекции.

- Предпазители за инжекции.

- Медицински клеми.

- Инструменти за измерване на пулса.

- Наконечници на медицински инструменти.

- Степлери.

- Стендове за стени на кръвоносни съдове.

- Нагреватели за стетоскоп.

- Бутала за спринцовки.

- Спринцовки за имплантиране на микрочипове в животни.

- Лентички за аналитичен тест.

- Скоби за антиспазматични превръзки за ръка (презраменни).

- Антиспазматични презраменни превръзки.

- Приспособления за събиране на кръв.

- Измерващи устройства за кръвна захар.

- Бороскопи.

- Кутии за събиране на ексудати от рани.

- Химически реактиви за тест слайдове.

- Контролни устройства за ендоскопи.

- Дентални инструменти.

- Дентални инструменти.

- Дентални спринцовки.

- Фиксиращи приспособления за катетри.

- Стоматологични  накрайници.

- Накрайници за приспособления за медицинско лъчение.

- Пулверизатори за терапевтична инхалация и части.

- Инжектори.

- Дистанционно за медицински инфузионни помпи.

- Маски за аерозолни терапии.

- Медицински инфузионни помпи.

- Медицински инструменти.

- Адаптери за уста.

- Скоби за лабораторна стъклария и съдове за реактиви.

- Назален дилататор.

- Назални системи.

- Назални приспособления за ваксинация.

- Устни/назални тръбни връзки.

- Задържащи устройства в акушерството.

- Комплект  дентални инструменти (за еднократна употреба).

- хирургически инструменти.

- Спринцовки.

- Терапевтични инструменти.

- Предпазители за троакари.

- Вагинални стимулационни сонди.

- Клапи за аерозолна терапия.

- Дъгови основи за стоматологичен артикулатор.

- Помпа за изсмукване на мляко.

- Съединители за катетри.

- Скоби за дренаж на гръден кош.

- Клипсове за биопсия.

- Клипсове за очна хирургия.

- Контролни лостове за помпи за мляко.

- Дефибрилатори.

- Основи за стоматологични артикулатори.

- Устройства за установяване на щифтове на стоматологични артикулатори.

- Тръби за стоматологичен аспиратор.

- Устройства за фиксиране на канюли в кръвоносни съдове.

- Дозиращи спринцовки.

- Капачки за фунии на помпи за мляко.

- Дръжки за хирургически инструменти.

- Приспособление за закрепване на респираторни маски.

- Имплантируеми камери за достъп до централната венозна система.

- Водачи за вкарване (шпатули).

- Метални отточни плочи.

- Микроманипулатори за очна хирургия.

- Смесителни устройства.

- Моделиращи ламинати за стоматологичен материал.

- Устройства за затваряне на уста.

- Оклузионни приспособления.

- Офталмоскопи.

- Основа за противостоящ зъбен отпечатък.

- Пособия за премахване на паразити.

- Приспособления за вкарване на тръбички за изкуствено осеменяване.

- Устройства за разчитане на тестове за бременност.

- Лентички за тестове за бременност.

- Ректоскоп.

- Преработватели.

- Пликове за хиподермични игли.

- Стимулатори.

- Хирургически чаршафи.

- Накрайници за устройства за подаване на лекарствени средства.

- Тибиални разширители.

- Устройства за задържане на езика.

- Тръби за трахеостома.

- Щипки за ултразвукови сонди.

- Ултразвукови сонди.

- Адаптери за флакони.

- Комплекти за анализ.

- Системи за прилагане на медицински и стоматологични материали.

- Апарати за преглед на гърдата.

- Броячи на колонии.

- Лампи за зъболекарско обслужване.

- Медицински всмукващи помпи.

- Предпазители за игли.

- Апликатори за яйцеклетки.

- Апарати за измерване на налягане.

- Реактори.

- Апарати за измерване на артериалното налягане.

- Цилиндри за спринцовки.

- Бутала за спринцовки.

- Терапевтични устройства.

- Трахеостомни канюли.

- Резервоари за кръв.

- Цитометри.

- микро-чипове с канали за информационни потоци.

- Накрайници.

- Назални аспиратори.

- Инхалатори.

- Накрайници на спринцовки.

- Оклюзионни устройства.

- Остеотоми.

- Поставки с множество отвори за PCR диагностика.

- Стойки за реактиви.

- Кислородни транссъдови апарати.

- Остриета за скалпели.

- Устройства за изпитване и събиране.

- Устройства за изследване на съдовете.

- Ветеринарномедицински инструменти.