14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-02-08)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-02-08)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-02-08)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-02-08)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-02-04)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-02-03)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-02-03)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-02-03)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-02-03)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-01-20)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-01-20)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-01-20)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-01-20)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-01-15)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-01-15)
14.3. Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели. (2016-01-15)

- Телеграфни или телефонни релета.

- Усилватели на звука.

- Антени (Радио -).

- Антени (Телевизионни -).

- Антени за транспортни средства.

- Намотки (Шестостенни -) за безжични апарати.

- Шайби за радиоапарати.

- Антени [радио и телевизионни].

- Телефонни кутии за спешно обаждане [по пътя].

- Честотни преобразователи [радио и телевизия].

- Детектори за херцови вълни.

- Телефонни шайби.

- Телефонни слушалки.

- Радия уоки-токи.

- Покривала, шумоизолиращи, за телетипни машини.

- Комуникационни системи.

- Микрофони за телефони.

- Микротелефони.

- Мегафони.

- Радиогониометри.

- Радия за транспортни средства.

- Радиоприемници.

- Телепринтерни приематели.

- Ретранслатори (Телеграфни-).

- Телефонни обменници.

- Безжични телеграфи.

- Телеавтографи.

- Комуникационно оборудване.

- Телеграфи.

- Телепринтери.

- Телефони.

- Телетипни машини.

- Телевизионни апарати.

- Видеотелефонни апарати.

- Указателни табла [с бутони].

- Разпределителни телекомуникационни табла.

- Улични телефони за спешни случаи.

- Мегафони.

- Телекопирни машини.

- Модеми.

- Телекомуникационни апарати.

- Видеоекрани [големи телевизионни екрани].

- Телевизионни декодери.

- Основни апарати за безжични телефони.

- Безжични модеми.

- Пейджъри.

- Домофони.

- Мобилни телефони.

- Дистанционни управления [безжични].

- Сателитни приемници.

- Екрани за телефонни апарати.

- Телефонни апарати.

- Видеофони.

- Тунери.

- Щепсели за антени.

- Глобални устройства за позициониране [GPS].

- Мобилни телефони.

- Навигационни системи.

- Безжични дистанционни управления за лазерни презентации.

- Телефонни релета.

- Авторадио.

- Графичен еквалайзер.

- Телефонни автомати.

- Радиоапарати с фенерчета.

- Предаватели.

- Корпуси за мобилни телефони.

- Комплекти слушалки за телефони [комбинирани слушалки и микрофони].

- Обществени телефони.

- Дистанционни управления.

- Антени (Тевизионни -) (част от -).

- Антени за транспортни средства (част от -).

- Дистанционни управления (част от -).

- Телекомуникационни апарати (част от -).

- Телефонни апаати (част от -).

- Комуникационно оборудване (част от -).

- Мобилни телефони (част от -).

- Радиотелефони (част от -).

- Дистанционни управления [безжични] (части от -).

- Навигационни системи (част от -).

- Видеофони (част от -).

- Безжични телефони (част от -).

- Безжични телефони.

- Сателитни антени.

- Комуникационно оборудване, безжични дистанционни управления и радиоусилватели.

- Плазмени телевизионни апарати.

- Антени.

- Апарати за безжична комуникация.

- Автомобилни навигационни системи.

- Телефонни кабини.

- Корпуси за комуникационно оборудване.

- Корпуси за дистанционни управления [безжични].

- Комуникационни кабели.

- Комуникационни постове.

- Цифрови карти.

- Цифрови телевизионни апарати.

- Кабини за аварийна комуникация.

- Постове за аварийна комуникация.

- Лицеви панели за мобилни телефони.

- Глобални системи за позициониране (GPS).

- GPS приемници.

- Мобилен спътник.

- Принадлежности за мобилни телефони.

- Мрежови карти.

- Плазмени екрани.

- Джобни навигатори.

- Радиоусилватели.

- Приемници.

- Дистанционни управления за персонални устройства за слушане на музика.

- Екрани за комуникационно оборудване.

- Телевизионни екрани.

- Принадлежности за мобилни телефони.

- Принадлежности за мобилни телефони и слушалки за глава.

- Усилватели.

- Антени.

- Ограждения за антени.

- Апарати за предаване и приемане на енергийни честоти, вкл. космически енергийни честоти.

- Базови станции.

- Широколентови конектори.

- Съединители на кабели.

- Кабелни накрайници.

- Жичен телефон със сензорен екран.

- Клетъчни телефони.

- Комуникационни устройства.

- Комуникационни устройства (Ръчни -).

- Компоненти на антена.

- Контактни възли.

- Щепсели.

- Съединители.

- Конвертори за сателитни антени.

- Калъфи за дистанционни управления.

- Цифрови четящи устройства за аудио дискове, комбинирани с радиоприемници.

- Цифрови радиоапарати.

- Изобразяващи и функционални блокове.

- Щандове.

- Докинг станции.

- Наушници на слушалки.

- Електронни комуникационни устройства.

- Електронни устройства с екрани.

- Електронни информационни терминали.

- Електронни пейджъри.

- Съоръжения за електромагнитен и квантов пренос на информация.

- Лицеви плоскости за корпуси на електронни уреди.

- Тунери на FM-предаватели.

- Лицеви панели за клетъчни телефони.

- Лицеви панели на предусилватели.

- GSM модул.

- Ръчни устройства.

- Телефонни системи "свободни ръце".

- Слушалки за глава.

- Слушалки за глава, комбинирани с микрофони.

- Корпуси, кутии за електрически и електронни компоненти.

- Устройства за предоставяне на информация.

- Инфрачервени преобразуватели.

- Вътрешни разклонения на видео-домофони.

- Клавиатури за телекомуникационни апарати.

- Клавиши за мобилни телефони.

- LCD телевизионни приемници с DVD-RAM записващи устройства.

- Телевизионни апарати с течни кристали.

- Системи за локализиране, комбинирани с твърди дискове, за автомобили.

- Медия конзоли.

- Мобилни телефони.

- Мобилни телефони с камери.

- Мобилни радиотелефони.

- Мобилни телекомуникационни устройства.

- Устройства за мобилни телефони.

- Кутии за преносими терминали.

- Термовизьори за мобилни телефони.

- Модулатори.

- Монитори, комбинирани с четящи устройства за оптични дискове, за автомобили.

- Мултимедийни интерфейси.

- Мултимедийни плеъри.

- Мрежови съединители.

- Четящи устройства за оптични дискове, комбинирани с усилватели.

- Четящи устройства за оптични дискове, комбинирани с радиоприемници.

- Пейджъри.

- Интерком видеоапарати.

- Панели за домофони.

- Четящи устройства за архивиращи носители, комбинирани с радиоприемници.

- Преносими сгъваеми комуникационни устройства с камери.

- Преносими комуникационни радиоапарати.

- Преносими електронни устройства.

- Преносими електронни навигационни устройства.

- Преносими мултимедийни плеъри.

- Преносими телефони.

- Прожекционни телевизионни комплекти.

- Радиоапарати.

- Апарати за радиокомуникация.

- Радиоприемници, комбинирани с часовник.

- Радиотелефони.

- Радиоапарати с прожекторни часовници и термометри.

- Задни панели на предусилватели.

- Хладилни кутии с радио и компактдискова уредба.

- Кутии на сървъри.

- Сървъри.

- Микрофони за мобилни телефони.

- Телефонни бази.

- Телефонни комплекти.

- Телефонни контакти.

- Телевизионни приемници.

- Тунери на телевизори.

- Мрежови накрайници.

- Държачи за мрежови конектори тип "кростоук" (crosstalk).

- Терминали за интерком видеосистеми.

- Оборудване за предаване и приемане на данни.

- Тунери за телевизионни приемници.

- Безжични слушалки за уши.

- Безжични приемници.

- Безжични телефони.

- Аудио и зарядни станции за електронни устройства.

- Оборудване за разпръскване на радио и TV сигнал.

- Комбинирани усилватели и тунери.

- Свързващи щепсели за кабели за предаване на данни.

- Конектори за не електрични кабели и жици.

- Контролни бутони за телефони.

- Контролни комутатори.

- Антени за комуникация на данни.

- Устройства за комуникация с неми хора.

- Телефонни шайби и мембранни челни панели.

- Приемници с контролни реостати.

- Устройства за преговори.

- Донор устройства.

- Приемници DVB.

- Електронни свързващи фланци.

- Кутии за електроника.

- Електронни устройства за учене.

- Електронни терминали.

- Облицовка за калъф за клавиатура.

- Рами за земни дигитални телевизионни антени.

- Ръчни контролни устройства.

- Управляеми безжични устройства за видео конференция.

- Предавателно-приемателно устройство за хандс-фрий комуникация.

- Удължител HDMI.

- Слушалки за мобилни телефони.

- Слушалки за телефон.

- Комуникационна система за хибридни гласове.

- Трансмитери на образ.

- Интерактивни или многоцелеви дигитални терминали.

- Принадлежности за телефонни клавиатури.

- Телевизори LCD.

- Телевизори LCD с джойстик (ръкохватка за управление).

- Кутии зa център за материали съдържащи информация.

- Микрофонни трансмитери.

- Модулни комплекти.

- Малки адаптери скарт.

- Монитори за навигационна система.

- Навигационни системи.

- Оптически устройства за конверсия на излъчването.

- Преносими комуникационни устройства.

- Преносими навигационни устройства.

- Преносими кутии за TV тунери.

- Тунери за радио честота.

- Радио трансмитери.

- Радио/диск плеъри.

- Радиоапарати.

- Апарати за обработка на записи, телекомуникации или данни.

- Дисплеи за дистанционно управление на строителни машини.

- Бутони за дистанционни.

- Преимници за дистанционни.

- Устройства с дистанционно управление за контрол на клапанни акутатори.

- Дистанционни управления.

- Дистанционни със сменяем панел на селектора за канали.

- Конектори скарт.

- Устройства за разпределяне на телевизионни канали.

- Трансмитери на сигнал.

- Телефони с микрофон и високоговорител.

- Устройства за маси за поръчване на храна и напитки в ресторантите.

- Телевизори.

- Приемно-предавателни безжични комуникационни системи.

- Кутии за трансмитери.

- Трансмитери за дигитални безжични слушалки.

- Тунери.

- TV телефони.

- Устройства за конферентни системи.

- Корпуси за антени монтирани на превозни средства.

- Устройства за видео конференции.

- Безжични трансмитери за трениране на животни.

- Безжични мобилни телефони.

- Безжични приемници за музика.

- Безжични ретранслатори.

- Безжични модули за роуминг.

- Антенни мачти.

- Стойки за антени.

- АV междинни шарнири [ AV съединители ].

- Съединителни модули.

- Съединителни модули.

- Безжични слушалки.

- Безжични говорители.

- Телевизионни приемници с видео проектор.

- Цифров мултимедиен приемник.

- Слушалки за мобилни телефони.

- Ленти за екраниране на електромагнитни/радиочестотни смущения.

- Електронни концентратори.

- Лицеви плоскости за мобилни телефони.

- Сгъваеми мобилни телефони.

- Телефонни слушалки.

- Телефонни комплекти "свободни ръце".

- Приемници за цифрова телевизия с висока разделителна способност.

- Информационни терминали.

- Комуникационно устройство.

- Интернет телефони.

- Бутони за приемане на телевизионни програми.

- Плазмени течнокристални (LCD) системи за стена.

- Течнокристални (LCD) екрани с крепежни елементи за стена.

- Мегафони.

- Мобилни видеотелефони.

- Мултимедийни устройства.

- Навигационни устройства.

- Навигации за автомобили.

- Компютърни телефони.

- Телевизионни приемници с плазмен дисплей (PDP).

- Обществени места за достъп до интернет.

- Радиочестотни антени.

- Електронни клавиатури за дистанционно управление.

- Ретранслатори.

- Приемници за сателитна навигация.

- Изпращачи.

- Телефонни слушалки.

- Телефонно оборудване.

- Модули за телевизор за мебел/стена.

- Видео домофони.

- Видео телефонни терминали за входни видеосистеми.

- Системи за пренос на глас посредством интернет връзка.

- Сигнализиращ апарат за телекомуникации.

- Водоустойчиви калъфи за телекомуникационно оборудване и др..

- Безжични приемо/предаватели.

- Екрани.

- Радио на будилник.

- Усилватели за коли.

- Съединителни куплунги.

- Мобилни телефони с подвижен панел.

- Домофони.

- Хъбове.

- Приемници за домашно кино.

- Многократни програматори.

- Многофункционални високоскоростни портали.

- Устройства за навигационен контрол на въздухоплавателни средства.

- Мрежови портали.

- Устройства за плащане.

- Преносими сателитни станции.

- Предусилватели.

- Безжични комплекти слушалки.

- Комуникационни слушалки.

- Домофони.

- Устройства за достъп до интернет.

- LED телевизионни приемници.

- Системи мултимедийни телефони.

- Свързващи кутии за оптични влакна.

- Дистанционни управления за климатици.