- Спасителни мрежи.

- Спасителни улеи.

- Спасителни шамандури.

- Предпазни колани.

- Предпазни колани за седалките на транспортни средства.

- Водолазни звънци.

- Щитове за лице.

- Спасителни жилетки.

- Маски за заварчици.

- Защитни маски за лице.

- Дихателни маски.

- Парашути.

- Спасителни устройства за подводници.

- Филтри за нос срещу прах.

- Обезопасени амуниции.

- Газови маски.

- Защита срещу рентгенови лъчи (Средства за -).

- Спасителни мрежи.

- Спасителни чували за транспортиране на хора.

- Маски дихателни.

- Подложки за работа с взривове.

- Плаващи бариери за предотвратяване на разливи на нефт.

- Плувни приспособления.

- Защитни средтва за венци.

- Каишки за връзване.

- Предпазни колани.

- Дихателни маски (част от -).

- Предпазни колани (част от -).

- Дихателни маски (част от -).

- Защитни средства срещу шум.

- Защитни средства срещу шум (част от -).

- Дихателни маски (част от -).

- Парашути (част от -).

- Спасителни средства (част от -).

- Защитни маски срещу прах.

- Взривобезопасни обшивки.

- Противовзривни уреди.

- Противовзривни мрежи.

- Филтри срещу прах.

- Прегради срещу наводнения.

- Средства за предпазване от инциденти.

- Защитни средства срещу радиация.

- Спасителни средства.

- Оборудване за предпазване от инциденти.

- Спасително оборудване.

- Спасителни средства за бягство при спешни случай.

- Бариери срещу наводнения.

- Спасителни коридори.

- Предпазни колани в самолети и космически апарати.

- Предпазни колани в сухопътни превозни средства.

- Предпазни колани в кораби и лодки.

- Защитни жилетки.

- Филтри за прах.

- Защитно оборудване срещу електроизлъчване.

- Клапа за издишване на дихателни маски.

- Маски.

- Защитни средства.

- Защитни елементи.

- Защитни средства.

- Защитни приспособления.

- Дихателни филтри за хора.

- Спасителни средства в лодки.

- Предпазни устройства.

- Еластични каишки за връзване.

- Автоматични предпазни колани за коли.

- Комплекти з спешни случаи за коли.

- Комплекти за първа помощ за коли.

- Кожуси за системи за безопасност за автоматично отваряне на резервен парашут.

- Машини за разминиране.

- Филтри за изпускателни клапани.

- Водачи за предпазни колани.

- Предпазители за уста ( в контактни спортове).

- Защитни материали.

- Защитни дрехи.

- Маски за дишане с клапани.

- Лостове (ръкохватки) за инвалиди.

- Предпазни паравани.

- Въздушни възглавници.

- Апарат за аварийно спасяване.

- Маншети за пиротехнически устройства за затягане на предпазния колан за автомобили.

- Елементи за захващане на предпазни щитове.

- Приспособление за закрепване на маски.

- Маски за нос.

- Предпазни маски.

- Подвижни устройства за електромагнитно екраниране.

- Предпазители за катарами за предпазни колани.

- Апарати за изкуствено дишане.