25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-12)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-08)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-08)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-08)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-08)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-08)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-08)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-04)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-03)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-03)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-02)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-02)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-02)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-02)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-02)
25.2. Готови или сглобени строителни части. (2016-02-02)

- Капаци за ревизионни отвори.

- Комини.

- Первази за прозорци.

- Платна за палатки.

- Балюстър колони.

- Балюстради.

- Бариери.

- Мантинели.

- Бариери за железопътни прелези.

- Водосточни шахти.

- Блиндирани помещения.

- Шапки за комини.

- Скелета [строителство].

- Рамки за подпори на растения [градинарство].

- Каси на прозорци.

- Комини за сгради.

- Панели за парници.

- Прегради [строителство].

- Огради.

- Колони [строителство].

- Строителни елементи (готови или предварително сглобени-).

- Допълнителни прозорци срещу бури.

- Корнизи [строителство].

- Прозорци с две крила, които се отварят навътре.

- Подпори за мостове.

- Настилки.

- Храмове.

- Прозорци.

- Парапети.

- Решетки [части от сгради].

- Венециански жалузи [външни].

- Летвички за щори.

- Устройства за регулиране на напречници на щори.

- Остъклени куполи.

- Носещи хоризонтални греди.

- Капандури.

- Парапети.

- Навеси за врати.

- Палисади.

- Преградни стени.

- Паркети.

- Тавани.

- Подови настилки.

- Порти.

- Врати.

- Прагове.

- Щори [външни].

- Покриви.

- Въртящи се прегради на входове.

- Решетъчни конструкции.

- Прозорци с оцветени стъкла.

- Жалузи [венециански].

- Минни подпори.

- Улеи за изхвърляне на боклук.

- Прозорчета над врати.

- Шлюзови врати.

- Малки кюнци за комини.

- Окачени тавани.

- Каси за врати.

- Табли за врати.

- Асансьорни врати.

- Ролетки за магазини.

- Гнезда за колове.

- Вентилационни капаци.

- Сандъчета за цветя [външни].

- Предпазни приспособления за решетки за отводнителни канали.

- Огради за предпазване от сняг [за покриви].

- Перила.

- Основи за стълбове.

- Купи [каменоделство].

- Рамки за врати.

- Цветарници [постройки].

- Френски прозорци.

- Прелези.

- Решетки предпазни за канализация.

- Ограничители на пътни ленти.

- Врати за асансьори.

- Прегради за открити пространства.

- Укрепващи елементи [минно дело].

- Капаци за канали.

- Первази [прозорци].

- Прозорци на покриви, оберлихт.

- Прозорци в камък.

- Облицовки.

- Щурцове.

- Предпазни решетки за дървета.

- Габиони.

- Решетъчни осветителни плочи.

- Изкуствена трева на плочи.

- Подпори.

- Ветрозащитни плоскости (строителство).

- Вятърни турбини (строителство).

- Сгъваеми врати.

- Врати (част от -).

- Тухли четворки.

- Сводове.

- Балкони.

- Сводове на тавани.

- Бариери за контрол при струпвания на хора.

- Лайсни за стени.

- Покритие на канали, протоци.

- Декоративни панели.

- Врати на гараж.

- Облицовачни блокове.

- Врати към площадка.

- Навиващи се кепенци.

- Первази.

- Метални рамки.

- Портали (част от -).

- Прегради за открити пространства (част от -).

- Балюстър колони (част от -).

- Спирачни бариери [външни].

- Каси за врати (част от -).

- Огради (част от -).

- Комини на сгради (част от -).

- Врати на гараж (част от -).

- Кепенци (част от -).

- Сейфове (част от -).

- Прозорци от цветени стъкла (част от -).

- Тавани (част от -).

- Щори (част от -).

- Прозорци (част от -).

- Капаци за входове.

- Готови или сглобени строителни части.

- Сейфове.

- Устройства за регулиране.

- Основи [сгради].

- Строителни части.

- Комини.

- Колони.

- Бариери при автопроизшествия.

- Предпазители.

- Предварително сглобени строителни части.

- Готови строителни части.

- Кепенци.

- Стени.

- Врати с ограничен достъп.

- Капаци за ограничаване на достъп.

- Монтажни елементи от керемиди за покриви.

- Профили за щори за прозорци и врати.

- Строителни блокове за защита от морски бури.

- Строителни модули.

- Строителни конструкции.

- Облицовачни елементи.

- Облицовачни части за подово покритие.

- Рамки за кухини в стени.

- Пластмасови улеи за баластра.

- Декоративни отливки за покрив.

- Покриващи или облицовачни елементи.

- Профили за каси на врати.

- Пропусквателни пунктове.

- Електрически огради.

- Елементи за рамки на прозорци.

- Профили за фасада.

- Дъски за первази.

- Компоненти за ограда.

- Покрития за довършителни работи.

- Лъскави покрития за димоотводи.

- Дъски на под.

- Подова настилка.

- Подови панели.

- Подови настилки.

- Решетки.

- Ленти от чакъл.

- Складове за строителни елементи.

- Панели за вътрешно обзавеждане.

- Сглобяеми отливки за первази на покриви.

- Панели за решетки.

- Свързващи монтажни елементи.

- Платформи за локация.

- Отвори за вентилация.

- Вертикални профили за разделяне на прозорци и врати.

- Многофункционални поставки.

- Разделители, прегради.

- Профили за кофраж.

- Крайпътни табели.

- Тръби за покрив.

- Покривни конструкции.

- Покритие за покриви.

- Сгъваеми покриви.

- Безопасни куки за покриви.

- Листове от строителен материал с улеи и гвоздеи.

- Рамки за плъзгащи се врати.

- Повърхности за абсорбиране на звука.

- Контролни механизми за щори на ленти.

- Компоненти на системи за подрязване.

- Греди на стени и такива части.

- Водостанци.

- Покритие за прозорци.

- Профили за прозорци.

- Щори за прозорци.

- Телени изтривалки.

- Закотвена покривна изолация.

- Бариери против наводнения.

- Пилони на парапет.

- Сигнализационен конус.

- Строителни блокчета.

- Панели за таван.

- Елементи за повторна употреба (улично оборудване).

- Паркинги за кучета.

- Панели за врати.

- Елементи за прелез на жп линия.

- Завършващи части.

- Покритие за подово отводняване.

- Дистрибутори за товар на под.

- Пътни бариери.

- Маркиращи пилони за градини.

- Държачи за напречни строителни греди.

- Товароносещи съоръжения.

- Ръбове на стъпала против плъзгане.

- Крака на панел.

- Огради на спортна площадка.

- Пилони за отвори на тавана.

- Предварително изработени облицоващи елементи.

- Предварително изработени компоненти.

- Профили за носещи пръти на сгъваеми тенти.

- Защитна ограда за строителна площадка.

- Парапети.

- Блокове за подпорни стени.

- Покривни компоненти.

- Покривни панели.

- Сегменти за ограда.

- Оформени части за строителството.

- Соларни контролни панели.

- Спирални огради.

- Бебешки кошарки.

- Улично оборудване.

- Горни врати.

- Винилов под и/или покритие за стени.

- Решетки за прозорци.

- Крепежни устройства за окачени тавани.

- Съединители за огради.

- Строителни модули.

- Стени за плувни басейни.

- Облицовки за врати.

- Устройства за влизане/излизане за входни системи.

- Фитинги за платформи.

- Арматура за строителни елементи.

- Подови опори.

- Скоби за закрепване на рамки.

- Рамки за плъзгащи врати.

- Фронтони (за къщи).

- Многоканални стенни модули.

- Дъсчени огради.

- Перила за парапет.

- Пилони.

- Профили за дограма за врати и прозорци.

- Капаци за оптически прицели.

- Предпазни мантинели.

- Прозорци за покриви.

- Покривни конструкции за плувни басейни.

- Многопозиционни системи за бариери за трамваи.

- Многопозиционни системи за автобусни маршрути.

- Разделителни бариери.

- Стоманени релси.

- Основи за подова настилка.

- Шарнирни пръти.

- Телескопични стойки.

- Разделители на пътните ленти.

- Решетки.

- Елементи за решетки.

- Сглобени модули.

- Цокли за бариери.

- Плисирано облекло.

- Профили за врати.

- Предпазни бариери.

- Пътни бариери.

- Предпазни решетки.

- Плъзгащи се врати.

- Подпори за системи за врати на хангар.

- Отводнители за прозорци.

- Бетонови елементи.

- Люкове.