10.3. Други времеизмервателни инструменти. (2016-01-20)

- Хронометри.

- Часовници за паркиране.

- Метрономи.

- Таймери [автоматични].

- Таймери за яйца [пясъчни часовници].

- Слънчеви часовници.

- Хронометрични броячи.

- Пясъчни часовници.

- Други времеизмервателни инструменти.

- Времеизмервателни инструменти.

- Таймери.

- Таймери за храна.