- Печатарски шрифтове.

- Шрифтове за пишещи машини.

- Уреди за субтитри на филми.

- Цифри за номерационни табели за транспортни средства.

- Светещи букви.

- Монограми.

- Букви за знаци.

- Печатарски матрици.

- Азбучни набори [печатарски шрифтове].

- Букви и буквени набори.

- Цифри за регистрационни табели за транспортни средства.

- Букви за регистрационните табели на транспортните средства.

- Набори букви.

- Букви.

- Набори от шрифтове.

- Буквени набори.

- Буквени набори (фонт).

- Лицето (челото) на печатарски блок.

- Печатарски писмени знаци.