13.2. Силови трансформатори, токоизправители, батерии и акумулатори. (2015-11-02)

- Решетки за акумулатори.

- Акумулатори, електрически.

- Батерии, електрически.

- Апарати за електрически огради за добитък.

- Понижаващи и повишаващи трансформатори.

- Сухи батерии.

- Регулатори на напрежението.

- Трансформатори.

- Индукционни намотки.

- Акумулаторни кутии.

- Запалителни бобини за двигатели.

- Акумулаторни плочи.

- Токоизправители.

- Самоиндукционни намотки.

- Устройства за зареждане на акумулатори.

- Батерии за телефони.

- Кутии за батерии на мобилни телефони.

- Батерии, електрически (част от -).

- Батерии за преносими апарати.

- Адаптори за батерии.

- Зарядни устройства за батерии.

- Силови трансформатори, токоизправители, батерии и акумулатори.

- Кутии за батерии.

- Плочи за батерии.

- Кожуси за акумулатори.

- Кожуси за силови трансформатори.

- Поставки с вградено зарядно устройство.

- Електрически зарядни устройства.

- Зарядни устройства за телефонни апарати.

- Апарати за електрически огради.

- Захранващи блокове.

- Силови трансформатори.

- Батерии.

- Електрически централи за променлив и постоянен ток.

- Акумулатори.

- Алтернатори.

- Апарати за презареждане на батерии.

- Апарати за преобразуване на електричество.

- Батерии.

- Батерии (заменяеми) за преносими апарати.

- Комплекти батерии.

- Комплекти батерии за преносими електрически инструменти.

- Кожуси за високоволтови апарати.

- Зарядни устройства.

- Зарядни устройства.

- Зарядни устройства.

- Поставка с вградено зарядно устройство.

- Устройства за поставяне и зареждане на батерии.

- Електрически захранващи блокове.

- Електролитни вани.

- Инвертори.

- Инвертори със захранване.

- Инвертори.

- Цокли на електроди за плоски батерии.

- Терминали за презареждане на електрически превозни средтва.

- Слънчеви колектори.

- Предпазни кутии за батерии.

- Модули с батерии.

- Батерии.

- Кръгли батерийки.

- Зареждащи устройства за мобилни телефони.

- Зареждащи станции.

- Проводници.

- Електрически плочи.

- Електрически трансформатори.

- Апарати за преобразуване на електронна енергия.

- Калъфи за батерии.

- Калъфи за зараеждащи устройства на батерии.

- Мултифункционални агрегатни глави.

- Разклонители/изводи с няколко гнезда.

- Захранващи станции за електронни устройства.

- Рекомбинатори.

- Конвертори/преобразуватели на слънчева в електрическа енергия.

- Кутии за батерии.

- Основа за зарядно устройство.

- Осцилатори.

- Преносимо резервно захранване.

- Монтирани батерии.

- Батерии за зарядни устройства.

- Зарядни устройства за електрически четки за зъби.

- Конвертори.

- Зареждащи устройства.

- Станции за производство-натрупване на слънчева енергия.

- Термични акумулатори.

- Клетки на батерии.

- Слънчеви батерии.

- Станции за презареждане за превозни средства.