24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2016-02-15)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2016-02-15)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2016-02-15)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2016-01-25)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2016-01-13)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)
24.1. Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории. (2015-12-02)

- Ускорители на частици.

- Апарати за тестване на кръвта.

- Апарати за анестезия.

- Оборудване за дезинфекция на заведения.

- Аудиометри.

- Автоклави [медицински].

- Уреди и апарати за преглед на очи.

- Инкубатори за новородени.

- Апарати за релаксиране [за медицински цели].

- Зъболекарско оборудване [стационарно].

- Диафрагми (Компресия -) [Рентгенови апарати].

- Диатермични апарати.

- Бургии [зъболекарски].

- Болници (Стационарни апарати и оборудване за -).

- Ирадиационни апарати.

- Лаборатории (Стационарни апарати и оборудване за -).

- Лампи с ултравиолетови лъчи за медицинска цел.

- Медицински апарати и оборудване [неподвижно].

- Лекари (Стационарни апарати и оборудване за -).

- Микротоми.

- Кислородни палатки.

- Озонатори за медицински цели.

- Пулверизатори за зъболекари.

- Аспиратори на слюнка [зъболекарство].

- Рентгенови апарати.

- Рентгенови тръби.

- Апарати за съживяване.

- Стерилизатори за медицински цели.

- Медицински апарати за изпотяване.

- Уретърни апарати.

- Вибратори зъболекарски.

- Дезинфекциращи и стерилизиращи камери.

- Маски за анестезия.

- Апарати за обдишване при пневмоторакс.

- Масови спектрографи.

- Операционни маси.

- Термотерапия (Апаратура за -).

- Апарати за преливане и тестване на кръв.

- Хроматографи.

- Диагностика (Апарати и инсталации за медицински и лабораторни изследвания -).

- Уреди за упражнения за инвалиди.

- Уреди за физиотерапия.

- Спирометри за медицински цели.

- Камери за стерилизация и дезинфекция.

- Инкубатори[медицински уреди].

- Медицински апарати за рехабилитация.

- Уреди за лечение с ултравиолетова светлина.

- Разпространители.

- Апаратура за лечение със светлина [медицинско приложение].

- Медицински апарати и оборудване [неподвижно] (части за -).

- Рентгенови апарати (част от -).

- Уреди за инвалиди (част от -).

- Аспиратори (част от -).

- Рентгенови тръби.

- Апарати и оборудване за лекари, болници и лаборатории.

- Аспиратори за слюнка.

- Апаратура за лечение със светлина.

- Поставки за таблички.

- Аспиратори.

- Оборудване за преглед на сърдечносъдовата дейност.

- Уреди за инвалиди.

- Инкубатори.

- Хирургични микростругове.

- Операционни столове.

- Операционни седалки.

- Апаратура за проби.

- Апаратура за лечение на кожата.

- Стерилизатори.

- Апаратура за тестване.

- Апаратура за терапия.

- Аксесоари за медицински апарати.

- Апарати за стимулиране на венозната система.

- Апарати за стимулиране на нервната система.

- Анализатори на телесни мазнини със скали.

- Уреди за преглед на кръвоносните съдове.

- Уреди с екран за преглед на сърдечносъдовата дейност.

- Контролни панели и/или дисплеи за медицинско оборудване.

- Блокови контейнери за съхраняване на лабораторни посявки.

- Зъболекарски уреди.

- Електрокардиографи.

- Касети за електрофореза.

- Ендотрахеални тръби.

- Апарати за терапия на ходилата.

- Оборудване за медицинска употреба.

- Горещи кабини.

- Стойки за интравенозно оборудване.

- Апарати за лабораторни анализи.

- Лабораторни апарати.

- Измерващи апарати за ултразвукова апаратура за диагностика.

- Броячи за интегрирани системи за диагностика.

- Кислородни апарати.

- Устройства за физиологично промиване.

- Стойки за пипетки.

- Поставки за пипетки.

- Портативни онкологични разчетни дозиметри.

- Сонди за назални аспиратори.

- Рехабилитационно оборудване.

- Процесори на проби.

- Апаратура за лечение на кожата.

- Маси за радиологични изследвания.

- Терапевтични дюшеци за лечебни масажи.

- Апаратура за ендоскопски изследвания.

- Апаратура с ултравиолетова светлина.

- Апаратура за лечение с ултравиолетова светлина.

- Рентгенови тръби.

- Апарати и оборудване за доставяне на лекарствата до пациента.

- Автоматични съоръжения за събиране на урина.

- Биохимични анализатори (и части от тях).

- Система за генериране на биоенергия.

- Клинична система за предписване на лекарства и храни.

- Подвижни легла.

- Системи за зъболекарски лаборатории.

- Устройства за електромедицински ултразвукови апарати за лицево приложение.

- Диагностични инструменти и апарати.

- Апарати за диализа.

- Апарати за дезинфекция.

- Симулатори за здрач (полумрак).

- Блокови адаптери за лабораторни котлони.

- Прибори за електромедицинско ултразвуково оборудване за третиране на кожни язви.

- Подложки за Блокови адаптери за лабораторни котлони.

- Камери за устната кухина.

- Измервателни прибори за ултразвукови диагностични апарати.

- Медицинско и лабораторно оборудване.

- Медицинско оборудване.

- Записващ апарат на медицински изображения.

- Медицински роботи (част от-).

- Монитори за лекарства.

- Микрокалориметрични пластини.

- Сепаратори за кислород за инхалация и козметично третиране.

- Полимеризатори.

- Комплект за пълнене на ортопедично устройство.

- Сортиращи елементи.

- Сортировачи на  записващ апарат на медицински изображения.

- Хирургически приспособления.

- Ултразвуков апарат за дентална употреба.

- Вибрационни терапевтични уреди.

- Летливи вещества за изпарители.

- Рентгенови апарати за медицинско третиране.

- Анатомични датчици.

- Апарати за измерване на увреждането на слуха.

- Апарати за мускулна терапия.

- Аспираторни тръби.

- Столове за раждане.

- Анализатори на телесни мазнини.

- Стерилизатори за бутилки.

- Касети за дихателни апарати.

- Кутии за дозиращи разпределители.

- Столове за гинекологични прегледи.

- Химически контейнери.

- Кутии с миниатюрни епруветки.

- Контейнери за медицински цели.

- Покрития за панели за болнична стая.

- Устройства за отделяне на изпаряеми субстанции.

- Устройства за измерване на пулс.

- Устройства за затопляне на човешкото тяло.

- Диагностичен апарат за медицински цели.

- Касети за цифрова рентгенография.

- Разширители.

- Съгласуващи станции за рентгенографски касети.

- Електрически парни стерилизатори.

- Апарати за електрическа стимулация.

- Кушетки за медицински преглед.

- Газови горелки за лаборатории.

- Машини за следене на сърдечните тонове.

- Апарат за водна терапия [медицински уреди].

- Стойки за инфузия.

- Инсулинови помпи.

- Медицинско оборудване.

- Модули за медицинско захранване.

- Мускулни стимулатори.

- Оборудване за ядрен магнитен резонанс.

- Позитронно-емисионни томографи.

- Апарат за регулиране на налягането за динамични матраци.

- Импулсни генератори.

- Оборудване за рехабилитация.

- Устройства за вземане на проби.

- Чипове за датчици за биохимични анализатори.

- Контейнери за образци.

- Пулверизатори.

- Машини за миене на медицински и хирургически инструменти.

- Подбрадници за цигулки.

- Оборудване за криотерапия.

- Нагревателни лабораторни плочи.

- Маски за респиратори.

- Медицински устройства за изследвания с ултразвук.

- Кушетки за медицински прегледи.

- Маски за нос.

- Уреди за съхраняване и подаване на кислород.

- Радиографски апарати за лечение на зъбите.

- Таблички за хирургията.

- Терапевтични устройства.

- Екрани за жизнени показатели.

- Биохимични анализатори.

- Клинични анализатори.

- Контролни устройства за медицинска терапия.

- Съоръжения за третиране на топлина.

- Калъфи за медицинско ултразвуково оборудване.

- Ларингални маски.

- Медицински апарати за наблюдение.

- Медицинско ултразвуково оборудване.

- Монитори за пациенти.

- Устройства за провеждане на терапия.

- Рентгенографска апаратура.